Kategorie okruhů a vstupného

 

Prohlídkové okruhy a jejich kategorie

1) základní okruh — je běžný okruh, který objekt nabízí pro většinu kategorií návštěvníků a jenž je přístupný po větší část sezony.

2) výběrový okruh — má určitou exkluzivitu, či náročnost, využívá se i tehdy, když jde o kombinaci více základních okruhů spojených dohromady.

3) individuální okruh — jde o individuální prohlídku expozic nebo částí památky, pro něž jinak existuje možnost absolvovat pravidelnou prohlídku s průvodcem (např. individuální prohlídky zahrad, nádvoří, skleníků, věže, divadel, kočárovny atd.).

4) mimořádný okruh — od prvních tří kategorií se odlišuje přidanou hodnotou ve formě nebo v obsahu: jeho součástí je aktivita, která není standardně poskytována na základním, výběrovém nebo individuálním okruhu (tedy prohlídky noční, divadelní, s hudebním vystoupením, s kastelánem, kostýmované; lze použít i pro prohlídky upravené kvůli omezenému provozu při opravách, filmování atd., pokud trasa vede jinudy a za jinou cenu, než na základním a výběrovém, případně individuálním okruhu). Mimořádné okruhy jsou takové, které nemá památkový objekt ve stálé nabídce.

 

Kategorie vstupného

1) Pro prohlídkové okruhy jsou stanoveny tyto kategorie vstupného: základní a snížené. Dále je poskytován vstup zdarma vybraným skupinám návštěvníků.

2) Pro základní, výběrové a individuální okruhy je povinně stanoveno základní a snížené vstupné.

3) Pro individuální okruh může být stanoveno jednotné vstupné na osobu stejné pro všechny kategorie vstupného. Z tohoto vstupného nelze poskytovat žádnou další slevu.

4) Průvodci ZTP/P, pokud doprovázejí ZTP/P, a děti do 6 let mají nárok na vstup zdarma

5) Základní vstupné se stanovuje na každý prohlídkový okruh v celých desítkách korun a z něj je pro daný prohlídkový okruh dopočítána cena ostatních kategorií vstupného.

6) Stanovuje se rozdílné vstupné v návštěvní době objektu.

7) Ustanovení 1 až 6 nemusejí být dodržena u mimořádných prohlídkových okruhů.

8) Při stanovení vstupného nesmí docházet k spojování slev.

Snížené vstupné

1) Snížené vstupné na základní, výběrový a individuální prohlídkový okruh činí 80 % a 40 % ceny základního vstupného s matematickým zaokrouhlením (nahoru a dolů) na celé desítky korun.

2) Snížené vstupné je poskytováno:

 • 60 % dětem od 6 do 17 let, tzn. dané ročníky 2005–2016
 • 20 % mládež 18–24 (resp. do 25 let), tzn. dané ročníky 1998–2004
 • 20 % seniorům po dovršení 65 let věku; tzn. dané ročníky 1900–1957
 • 20 % držitelům průkazu ZTP a ZTP/P – dospělí (po dovršení 18 let věku);

3) Oficiální uznané vzory slevových karet jsou uvedeny v záložce „Slevy nebo vstup zdarma“ na těchto www.

Vstup zdarma

Jeden vstup zdarma je poskytován těmto osobám, pokud netvoří organizovanou skupinu:

 • dětem do dovršení 6 let věku; tzn. dané ročníky 2017–2022
 • držitelům průkazu ZTP do dovršení 18 let věku, ZTP/P a průvodcům ZTP/P;
 • držitelům platné karty ICOMOS pouze na I. návštěvnický okruh
 • pedagogickému doprovodu školních skupin a dozoru organizovaných skupin dětí v počtu jedné osoby doprovodu na jednu skupinu 15 osob;
 • držitelům zaměstnaneckých průkazů Národního památkového ústavu, a to v počtu jeden držitel zaměstnaneckého průkazu +tři osoby
 • držitelům průkazu "Náš člověk" Národního památkového ústavu;
 • držitelům tzv. volných vstupenek vydávaných výhradně generálním ředitelstvím NPÚ;
 • novinářům na pracovní cestě po předchozí akreditaci u správy příslušného památkového objektu;
 • v jednotlivých výjimečných případech rozhodne o poskytnutí vstupu zdarma ředitel ÚPS nebo ÚOP.

Skupinové vstupné pro osoby se vstupem zdarma

Zájezdy osob se vstupem zdarma vždy obdrží hromadnou vstupenku, vstupenky nelze vydávat jednotlivě.