Ohradní zeď státního zámku Mnichovo Hradiště

I. ukončená etapa a II. etapa pokračování rekonstrukce ohradní zdi státního zámku Mnichovo Hradiště

NPÚ-státní zámek Mnichovo Hradiště

           www.zamek-mnichovohradiste.cz         

Státní zámek Mnichovo Hradiště v roce 2018

Ohradní zámecká zeď

Na státním zámku Mnichovo Hradiště k 30.6. byla dokončena I. etapa opravy zámecké ohradní zdi, kterou financuje Ministerstvo kultury společně s Národním památkovým ústavem. V roce 2015 byla objednatelem, Národním památkovým ústavem-územním odborným pracovištěm v Praze-správou zámku Mnichovo Hradiště, vysoutěžena firma  Loučka Pardubice s.r.o. specializovaná na stavbu historických staveb. Na řízení stavby se podílel tým odborných pracovníků, za investora Národního památkového ústavu Ing Jitka Fialová a kastelán Radovan Chmel, stavební dozor Ing Ivana Hatašová, dozor projektanta Ing Vít Mlázovský a Ing Filip Chmel, památkový dozor Mgr Jan Holeček, za firmu Loučka s.r.o  Ing Dědic. Stavba zdi byla z velké části postavena ručně, v některých místech byla pouze vyspravena a jinde byla zcela rozebrána a nahrazena novými pískovcovými kameny s využitím původních zdravých kamenů. Stavbu zdi vedl na zámku za firmu Loučka Pardubice s.r.o. stavbyvedoucí pan Kopp.

Při stavbě se objevili pouze drobné  archeologické vykopávky. Byla nalezena původní ohradní zeď kostelíka panny Marie se hřbitovem, který se nacházel na místě dnešní sochy Václava Budovce z Budova. Legenda o tajných průchodech a sklepeních na zámku se nepotvrdila, pod ohradní zdí byla nalezena pouze původní zámecká kanalizace.

Ohradní zeď I. etapy byla velmi náročným a komplikovaným stavebním počinem, tedy takovou mini čínskou zdí zámku Mnichovo Hradiště a stavba ohradní zdi bude letos pokračovat II.etapou V ulici v Lípách, především rekonstrukcí kritické části u vozové brány a jejího okolí, neboť od opravy silnice v Lípách se ve vstupu vozové brány  shromažďují vodní srážky a průchod je velmi omezen. V letošním roce jsou získané finanční prostředky nižší než v letech minulých, proto bude oprava ohradní zdi déle trvat a bude nadále zasahovat do provozu zámeckého parku a vyžaduje shovívavost návštěvníků s větším stavebním provozem v areálu zámku, souvisícím i s cestami, které budou ošetřeny až po dokončení stavby.

Letos máme finanční prostředky na projekci rekonstrukce části zámecké zahrady, která není dosud přístupná a nachází se u hlavního průčelí zámku ohraničeného spravenou ohradní zdí, realizace proběhne v budoucnu, dle získaných finančních prostředků.