Koncert v zámeckém divadle

Koncert dobové hudby v zámeckém divadle. Hraje dechový kvintet Inspiratio Quintet. 

 

Inspiratio Quintet

Dechové kvinteto Inspiratio Quintet vzniklo jako studentský soubor v roce 2021 v rámci povinné komorní hry na Pražské konzervatoři ve třídě Michaela Vernera a nějakou dobu studovalo i ve třídě Václava Fürbacha. Již od začátku působení tohoto souboru se ale těleso věnovalo hře a studiu literatury pro dechová kvinteta nadmíru školní povinnosti.

Krátce po svém vzniku získal soubor 2. cenu na Mezinárodní soutěži komorních souborů OPUS v polském Krakowě (2022) a 3. cenu na soutěži komorních souborů Camerata Teplice (2022).

Tento dechový soubor se věnuje koncertní činnosti v rámci České republiky, kde provedli již mnoho koncertů, například na Sněmovna OPEN, v Muzeu cukru Dobrovice, na zámku Vinařice a mnoho dalších místech.

Členy Inspiratio Quintet jsou studenti Pražské konzervatoře, někteří členové již od října 2023 ve studiích pokračují na vysokých školách – na HAMU v Praze a JAMU v Brně. Mezi repertoár Inspiratio Quintet patří klasické kusy, jako například dechová kvinteta autorů Antonína Rejchy nebo Franze Danziho, ale i moderní kusy, jako jsou filmové melodie, předehry či známé melodie z oper anebo aranže děl původně pro větší nástrojové obsazení.

Mezi členy patří Barbora Vodhanelová (flétna), Aneta Hodaničová (hoboj), Jaroslav Mejsnar (klarinet), Emilie Smoláková (fagot) a Petr Ježek (lesní roh).

 

Vstupné 250 Kč (místo k sezení) 

Místa k sezení nejsou číslována. Diváci budou usazováni dle pořadí zakoupených vstupenek.

online prodej vstupenek